Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważne są szkolenia BHP, w szczególności na starcie w nowej pracy. Niestety przez większość ludzi takie wstępne szkolenia BHP są uważane za nudny i niepotrzebny obowiązek, a to może powodować, iż nie będą wiedzieli co należy zrobić, kiedy dojdzie do wypadku przy pracy z udziałem ich kolegi.

Mało tego, sami także mogą stać się ofiarą niewiedzy swoich kolegów. To przecież dzięki takim szkoleniom BHP poznajemy to jakie są niebezpieczeństwa na konkretnych stanowiskach w zakładzie pracy. Szczególnie ważne jest to na stanowiskach produkcyjnych i robotniczych, gdzie pracownicy mają styczność z maszynami i urządzeniami, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przede wszystkim nie należy wkładać rąk w miejsca potencjalnie niebezpieczne np. w pobliże ruchomych elementów maszyn. Na maszynach czy urządzeniach są naklejane naklejki, informujące o potencjalnie niebezpiecznych elementach np. gorąca powierzchnia, ostra krawędź, wibracje itp.

Naturalnie, służba BHP w danym miejscu pracy dba o to, żeby wypadków przy pracy było jak najmniej, jednak niektórzy pracownicy i tak uważają, że wiedzą lepiej co i jak należy robić – wtedy najczęściej dochodzi do wypadków. Duże firmy mają własnych pracowników zatrudnionych w dziale BHP i są to osoby doskonale przeszkolone i upoważnione do przeprowadzania szkoleń BHP dla pracowników tejże firmy.

Mniejsze firmy zaś szkolenia BHP zlecają na zewnątrz do odpowiednich firm szkoleniowych z branży BHP. Doświadczona firma szkoleniowa jak eSTe-SECURA Kraków (zobacz tutaj: http://este-secura.pl/) zapewni nam wysokiej jakości szkolenia BHP, dzięki którym uczestnicy szkolenia doskonale zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać w zakładach pracy, więc warto uważnie uczestniczyć w takich kursach.